ДИМ-Димничарина

Ознака услуге ДИМ
Назив услуге Димничарина
Опис и начин обрачуна

Чишћење димовних објеката и вентилационих канала, а обрачунава се за сваки објекат који је укључен у систем обједињене наплате у Новом Саду.

Корисник уплате ЈКП "Стан", Нови Сад
Цена

1 дин/м2

Документи