WЕB презентације и WЕB модули

Web презентације се реализују уз коришћење модерних алата Drupal, АЈАX, јQuеry и примену савремених технологија Wеб 2.0 стандард (interfejs приступачан крајњем кориснику, прегледан, лак за навигацију), Content Мanagement System (CMS) који омогућује ажурирање садржаја презентације од стране крајњег корисника, Search Engine Optimisation (SЕО) за модерну структуру и навигацију која омогућује високо рангирање на претраживачима. Web презентације пружају функционалности, као што су вишејезичност, претрага презентације, систем вести, систем приказивања мултимедијалних и графичких садржаја.
Израда Web модула базирана је на коришћењу популарног Symfony web framework-a.