INFORMÁCIE O VYTVORENÍ ÚČTU NA MESIAC December 2023

Spracovanie jednotného vyúčtovania komunálne a bytové služby za mesiac December 2023 je ukončené. Distribúcia bude zahŕňať 183.949  účtov pre bytové priestory a 11.945  účtov pre obchodné priestory.

Obdobie pre výpočet úroku: pre bytové priestory je od 12/2022 do 10/2023 a pre obchodné priestory od 12/2020 do 10/2023.

V akcii Modrý domáci počítač je tento mesiac oslobodených užívateľov 276 (1471 min. počet bodov).

Záverom Zhromaždenia mesta Nový Sad z októbra 2011 sa umožnilo občanom Nového Sadu, ktorí si pravidelne vyrovnávajú svoje záväzky voči mestskému komunálnemu systému, oslobodiť ich od platenia celkového záväzku jednomesačného účtu.