INFORMÁCIE O VYTVORENÍ ÚČTU NA MESIAC Jún 2023

 

Spracovanie jednotného vyúčtovania komunálne a bytové služby za mesiac Jún 2023 je ukončené. Distribúcia bude zahŕňať 182.413  účtov pre bytové priestory a 11.496  účtov pre obchodné priestory.

Obdobie pre výpočet úroku: pre bytové priestory je od 06/2022 do 04/2023 a pre obchodné priestory od 06/2020 do 04/2023.

V akcii Modrý domáci počítač je tento mesiac oslobodených užívateľov 215 (1430 min. počet bodov).

Záverom Zhromaždenia mesta Nový Sad z októbra 2011 sa umožnilo občanom Nového Sadu, ktorí si pravidelne vyrovnávajú svoje záväzky voči mestskému komunálnemu systému, oslobodiť ich od platenia celkového záväzku jednomesačného účtu.