5. Ako sa vypočítajú náklady na komunálne a bytové služby?

V rozhodnutí o jednotnom účtovaní Zhromaždenia mesta Nový Sad sa stanovuje, že služby a produkty verejnoprospešných podnikov a podnikov verejnoprospešných služieb, ktorých zriaďovateľom je mesto Nový Sad, sa rozpočítavajú takto:

  • podľa počtu registrovaných členov domácnosti (spotreba studenej vody, energie na prípravu teplej úžitkovej vody, spotreba spoločnej elektriny a odvoz a likvidácia odpadu)
  • vynásobením jednotkovej ceny služby za meter štvorcový evidovanou plochou (kúrenie, kominárska služba, deratizácia a dezinsekcia)

Kalkulácia nákladov na správu, bežnú a investičnú údržbu budovy závisí od rozhodnutia nájomníkov v bytovom družstve a rozdelenie môže byť po samostatnej časti (byt, kancelársky priestor, garáž,...) alebo podľa evidovanej plochy (v metroch štvorcových).