7. Где се доставља документација за обрачун трошкова управљања и одржавања зграде?

Документација се доставља у ЈКП „Информатика“ Нови Сад на Булевару цара Лазара бр.3. Радно време писарнице за пријем странака је радним даном од 07.30 – 14.00.