6. Стамбена заједница је одлучила да трошкове управљања и одржавања Стамбене заједнице убудуће не жели да наплаћује путем рачуна обједињене наплате. Шта је потребно доставити од документације?

Потребно је доставити Записник са седнице (оригинал) и Одлуку Стамбене заједнице (оригинал), потписану од стране законом предвиђене већине станара,  којом су одлучили да убудуће трошкове управљања и одржавања Стамбене заједнице не наплаћују путем рачуна обједињене наплате.