OBAVEŠTENJE ZA OPOMENE

Obaveštavamo korisnike komunalno – stambenih usluga da smo  fizičkim licima korisnicima stambenog prostora poslali opomene   zbog neizmirenih   dugovanja za period  od avgusta 2020. godine do februara 2021. godine.  Rok za izmirenje duga po opomeni je 31.08.2021. godine.
 
 
 
Opomene bivšim korisnicima   stambenog prostora za dug iz perioda septembar 2020. - jun 2021. godine biće ekspedovane  25. avgusta 2021. godine  sa rokom plaćanja 15.09.2021 godine. 
 
 
 
Opomene pravnim licima i preduzetnicima  će biti poslate u oktobru  2021. godine, o čemu ćemo blagovremeno obavestiti  javnost.
 
 
 
JKP „Informatika”, podseća  korisnike da ukoliko imaju dugovanja i ukoliko su dobili opomenu, izmire svoja dugovanja u predviđenom roku,  kako bi izbegli troškove prinudne naplate duga u postupku koji će sprovesti nadležni javni izvršitelj.
 
Takođe, podsećamo korisnike na mogućnost zaključenja Sporazuma o isplati duga na rate. O  preciznijim  uslovima za  zaključenje Sporazuma možete se informisati lično u sedištu preduzeća na adresi Novi Sad, Bul. cara Lazara 3, telefonski besplatnim pozivom na broj  0800 222 021 ili elektronskim putem na mejl adresu: moji.racuni @nsinfo.co.rs.