ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2021. ГОДИНЕ

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец март  2021. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 170.555 рачуна за стамбене просторе и 11.030 рачуна за пословне просторе.

 

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од  03/2018 до 02/2021и за пословне просторе је од 03/2018 до 02/2021 године.

 

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 239 ( 1143 мин. број бодова).

 

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.