ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец  септембар 2020. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 168.651  рачуна за стамбене просторе и 11.018 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од 10/2017 до 09/2020 и за пословне просторе је од 10/2017 до 09/2020 године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 315 ( 1083 мин. број бодова).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.