ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2019

 Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец децембар 2019. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 166.690 рачуна за стамбене просторе и 11.207 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је  од 12/2018 до 10/2019 и за пословне просторе је од 12/2016 до 10/2019 године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 359 ( 982мин. број бодова  ). 

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рaчуна.