DER - Deratizacija i dezinsekcija

Ознака услуге DER
Назив услуге Deratizacija - dezinsekcija
Опис и начин обрачуна

Površina prostora množi se sa jediničnom cenom. Ova stavka se ne obračunava za naseljena mesta Čenej, Kisač i Stepanovićevo.

Корисник уплате Ciklonizacija A.D. Novi Sad
Цена
- stambena namena 0,4294 din/ m²
 
- poslovna namena 1,5030 din/ m²
 
 
Cena servisa Sremski Karlovci:
stambena namena  0,4294 din/ m²
poslovna namena  1,503 din/ m²