Инвестиционо одржавање Juniper уређаја, ЈН 32/17 МВ | ЈКП Информатика

Инвестиционо одржавање Juniper уређаја, ЈН 32/17 МВ