Инвестиционо одржавање Juniper уређаја, ЈН 32/17 МВ