Dušana Vasiljeva 8

Pracovný čas

  • v pracovných dňoch: 8.30-16.00
  • sobota a nedeľa – dni pracovného pokoja