Бежични интернет

volimnovisad
је и password и лозинка у мрежи gradnovisad за време трајања EXIT фестивала.
Проток у WIFI зонама на Тврђави ће бити појачан. Бежични интернет под ведрим новосадским небом је резултат раније постављеног пројекта, односно оптичке комуналне инфраструктуре града. Ова инфраструктура део је телекомуникационог система града Новог Сада, чија је изградња, одржавање и сервисирање у надлежности ЈКП Информатике.
 

FileSize
PDF icon flyer front_0.pdf1.69 MB