Списак награђених - Септембар 2010

Акција Плава кућна рачунаљка показује да заиста рачун и уштеди.Одлуком града Новог Сада, суграђанима који су редовно измиривали своје обавезе према градском комуналном систему омогућено је, од новембра 2009., ослобађање плаћања укупне обавезе једногмесечног рачуна. До сада је око 7000 домаћинстава искористило ову могућност и показало да су добро израчунали.

У овом месецу максимални број бодова је 664 а минималан 588.Распон износа за ослобађање је од 14.500 до 300 динара.

Имена и презимена нису објављена збогзаштите приватности корисника.Свој стан можете идентификовати комбиновањем адресе и последње четири цифре шифре простора.