Добровољно пензијско осигурање запослених, ЈН 08/20 ОП