INFORMÁCIE O VYTVORENÍ ÚČTU NA MESIAC August 2023

Spracovanie jednotného vyúčtovania komunálne a bytové služby za mesiac August 2023 je ukončené. Distribúcia bude zahŕňať 182.863  účtov pre bytové priestory a 11.865  účtov pre obchodné priestory.

Obdobie pre výpočet úroku: pre bytové priestory je od 08/2022 do 06/2023 a pre obchodné priestory od 08/2020 do 06/2023.

V akcii Modrý domáci počítač je tento mesiac oslobodených užívateľov 213 (1450 min. počet bodov).

Záverom Zhromaždenia mesta Nový Sad z októbra 2011 sa umožnilo občanom Nového Sadu, ktorí si pravidelne vyrovnávajú svoje záväzky voči mestskému komunálnemu systému, oslobodiť ich od platenia celkového záväzku jednomesačného účtu.