INFORMÁCIE O VYTVORENÍ ÚČTU NA MESIAC Apríl 2023

Spracovanie jednotného vyúčtovania komunálne a bytové služby za mesiac Apríl 2023 je ukončené. Distribúcia bude zahŕňať 181.111 účtov pre bytové priestory a 11.257  účtov pre obchodné priestory.

Obdobie pre výpočet úroku: pre bytové priestory je od 04/2022 do 03/2023 a pre obchodné priestory od 04/2020 do 02/2023.

V akcii Modrý domáci počítač je tento mesiac oslobodených užívateľov 233 (1406 min. počet bodov).

Záverom Zhromaždenia mesta Nový Sad z októbra 2011 sa umožnilo občanom Nového Sadu, ktorí si pravidelne vyrovnávajú svoje záväzky voči mestskému komunálnemu systému, oslobodiť ich od platenia celkového záväzku jednomesačného účtu.