Најбољи пројекат видео надзора

Признање за Најбољи пројекат видео надзора реализован у 2009/2010.
Компаније AXIS организовала је у Минхену од 9 до 11 септембра Конференцију свих својих дистрибутера и партнера у Европи.

На позив организатора присуствовали су представници ЈКП Информатика и презентиран је, у сарадњи са компанијом IP WAY, Пројекат видео надзора у Новом Саду. У току презентације у сали је било видљиво искрено чуђење и изражено дивљење због реализованог посла.

Организатор је, последњег дана Конференције, уручио признања. Немачка је добила принање као земља са највише уграђених камера, Мађарској је признат највећи напредак а ЈКП Информатика је добила награду за најбољи пројекат видео надзора реализован у 2009/2010. и уручена је статуица на чијем је постољу угравирано ’Best Project Team 09/10’ ЈКП Информатика & IPWAY’.
Ово је велико признање за ЈКП Информатику и за град Нови Сад, јер је уз изузетне напоре и велику стручност реализована визија у коју се веровало ... и верује.
Организатор је, видно задовољан, предложио да следећу Конференцију организује у Новом Саду како би учесницима, својим партнерима, могао ’ин виво’ да покаже реализован пројекат-Пројекат видео надзора Новог Сада