Општи информациони систем града - ОРЕГ

ОРЕГ (Општи Регистри Града) је референтни скуп регистара који представљају основ функционисања значајног броја Информационих система Града. Тренутно се састоји од:

  • Адресног подсистема (Насеља, Улице, Адресе, Групе адреса [Месне заједнице, Општине, Делови града, Сегменти улица ...]
  • Регистра Катастарских општина, парцела ...
  • Регистра просторних јединица (простори стамбене намене, пословни простори, помоћни простори ...)
  • Регистра правних лица
  • Регистра становништва