2. Хто длужен плациц рахунок обєдинєного наплацованя?

Рахунок обєдинєного наплацованя длужни плациц хаснователє: квартельох у квартельних будинкох, фамелийних квартельних будинкох (обисцох), дїловних просторох, ґаражох и ґаражних местох.