Услуга сервисирања и продужења гарантног рока за видео мониторинг станице ЈН 38/18 МВ | ЈКП Информатика

Услуга сервисирања и продужења гарантног рока за видео мониторинг станице ЈН 38/18 МВ