Услуга обезбеђења објеката ЈН 17/18 ОП | ЈКП Информатика

Услуга обезбеђења објеката ЈН 17/18 ОП

Рок за достављање понуда : 
05.07.2018.