Пасивна мрежна опрема за пројекте Подграђе Тврђава и привод Милетићева, ЈН 39/17 ОП