Одржавање софтверског производа за пренос средстава и расподелу трошкова, ЈН 03/18 МВ