SKU - Prihod skupštine stambene zajednice

Oznaka usluge SKU
Naziv usluge Prihod skupštine stambene zajednice
Opis i način obračuna
Skupština stambene zajednice na svoj zahtev sklapa poseban Ugovor sa JKP "Informatika" Novi Sad kojim je definisan način naplate prihoda skupštine stambene zajednice i prenos naplaćenih sredstava na tekući račun skupštine stambene zajednice. Iznos zaduženja utvrđuje se Odlukom skupštine stambene zajednice.
 
Odluka o naplati prihoda skupštine mora biti doneta na sednici skupštine stambene zajednice običnom većinom glasova članova skupštine koji imaju pravo glasa (u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, Sl.Glasnik RS br. 104/2016). 
Korisnik uplate Skupština stambene zajednice
Cena

Definisana Odlukom skupštine stambene zajednice.