ООИ-Обезбеђење објеката и имовине

Ознака услуге ООИ
Назив услуге Обезбеђење објеката и имовине
Опис и начин обрачуна

Обрачун је регулисан уговором између скупштине зграде и фирме која обезбеђује зграду. У овај сервис спадају услуге обезбеђења објеката и имовине, а расподела укупних трошкова се ,у зависности од уговора, може вршити по члану домаћинства, квадратном метру стамбене површине или једнако за сваки стан.

Корисник уплате Фирма која обезбеђује стамбену зграду по уговору
Цена

Цена варира, у зависности од уговора између скупштине зграде и фирме која обезбеђује стамбену зграду.