За децембар 2016. године - ослобођени плаћања...

Thursday, 12. January 2017. - 08:39

У овом месецу 610 домаћинстава на свом налогу обједињене наплате добило је за уплату 0,00 динара. Минималан број бодова је 608.

Одлуком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011.године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рачуна.