Телекомуникације

Огранак за телекомуникационе технологије бави се пословима изградње, одржавања и пружања услуга телекомуникационог система.

Почетак

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је предузеће чији је примарни циљ унапређење телекомуникационог система Града. Изградња оптичке инфраструктуре започета је 2002. године са циљем да функционално повеже све интерактивне сервисе Града Новог Сада. Захтеве високих битских брзина, високе поузданости и расположивости ефикасно могу да обезбеде практично само савремене телекомуникације базиране на оптичкој инфраструктури. Зато је опредељење да се у изградњи и развоју комуналне комуникационе инфраструктуре Града Новог Сада комунална комуникациона мрежа гради оптичким кабловима.

Модеран и скалабилан систем, јединствен у Србији, иницијално је био инвестиција ЈКП „Информатика“ Нови Сад како у материјалном, тако и у хуманом и техничком смислу. Међутим, од 2007. године препознат је значај овог пројекта за будућност Града као и значај у свакодневној примени у животу грађана.

Стварност

Телекомуникациона оптичка инфраструктура од 2008. године добија статус инфраструктуре од комуналног значаја. На овај начин, стављен је знак једнакости са значајем ЈКП "Водовода и канализације" Нови Сад и ЈКП "Топлане" Нови Сад у свакодневном функционисању Града. По Одлуци ЈКП „Информатика“ Нови Сад је предузеће које обавља послове изградње, одржавања и пружања услуга телекомуникационог система.

Телекомуникације и сервиси:

 • Надзор над грађевинским и електро радовима на телекомуникационој мрежи
 • Формирање сета техничких услова и документације неопходне за прикључење
 • Издавање сагласности за пројектну документацију
 • Технички пријем и прикључење на оптичку телекомуникациону инфраструктуру
 • Управљање, контрола и експлоатација телекомуникационих система
 • Пројектовање, изградња и одржавање LAN и MAN мрежа
 • Бежични интернет
 • Видео надзор јавних површина
 • IP телефонија

Данас, захваљујући MAN мрежи великог капацитета, која се састоји од преко 200 км оптичких каблова положених на ужем и ширем терену града, више од 75% територије Новог Сада покривено је оптичким кабловима, а повезивање удаљених тачака по граду се обавља преко WIFI технологије.

Видео надзор

Увођење телекомуникационе инфраструктуре започето је 2001. године. ЈКП „Информатика“ Нови Сад је пројекат изводила из властитих средстава. На иницијативу и уз финансијску подршку Града интензивирани су радови и пројекат “Нови Сад безбедан град“ је заживео крајем 2009. године. Идеја пројекта била је стварање хуманијег животног окружења и унапређивање квалитета живота грађана на бази савремене технологије којом ЈКП „Информатика“ располаже. Пројектом је предвиђено успостављање видео надзора на кључним локацијама у граду, у складу са одредбама о неугрожавању приватности грађана, а у намери да Нови Сад постане безбедан град - грађани сигурнији на улици, у саобраћају, а најмлађи безбрижни у забавиштима, школама, двориштима и игралиштима.

На самом почетку, видео надзор је покривао свега 5 предшколских установа и школа. Данас је видео надзором, са преко хиљаду камера, покривен велики број раскрсница у граду, готово све школе и забавишта, а на мрежу електронских комуникација, као предуслов изградње савременог система видео надзора повезан је и велики број Домова здравља и Хитне помоћи. У плану је и проширивање система на све делове града и приградска насеља. Увођење видео надзора преко мреже електронских комуникација Града на подручје Руменке већ је у току, а аутономни системи налезе се у више приградских насеља.

Досадашања искуства су показала да видео надзор битно доприноси безбедности грађана, јер видео снимци представљају необорив доказ против починилаца, па се на тај начин предупређују и евентуална будућа кривична дела.Видео камере су умрежене, а надзорни центри се налазе у просторијама Полицијске управе града и прате збивања на терену 24 часа дневно. Снимци забележени видео камерама до сада су више пута били кључни доказ у случају крађа, саобраћајних несрећа и насиља у школским двориштима. Подаци забележени видео камерама су поверљиви, а њихова заштита је осигурана системом за управљање безбедношћу информација (према стандарду ISO 27001), као и препорукама Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Пројекат видео надзора Новог Сада презентован је у више општина у Србији, а потврда стручних кругова о квалитету и јединствености није изостала ни у међународном окружењу. Систем видео надзора обухвата савремене видео камере високе резолуције, мрежу оптичких каблова и пратећу опрему, а одржавање система укључује првенствено сервисирање видео камера (поправка и замена камера са новим и напреднијим моделима) и обнављање покиданих каблова. Захваљујући својим техничким ресурсима и људском капиталу ЈКП „Информатика“ је у могућности да одраслима пружи безбедно место за живот, рад и дружење, најмлађима сигуран кутак за игру и учење, а свим грађанима безбедан град Нови Сад.

Будите повезани (Online) кроз Нови Сад

Заједнички пројекат Града Новог Сада и ЈКП „Информатике“Нови Сад, захваљујући ком су Новосађани добили прилику да бесплатно користе бежични интернет, реализује се тако што се на прометне и туристички значајне локације постављају приступне тачке (Access Point) бежичног преноса, које се даље повезују на постојећу оптичку телекомуникациону инфраструктуру града Новог Сада.

Отворена мрежа бежичног приступа представља логично надовезивање на мрежу електронских комуникација града Новог Сада, и потребу, како грађана Новог Сада тако и туриста, за приступом ка светском систему умрежених рачунарских мрежа, интернету.

ssid:                 GradNoviSad

username:    gost

password:     gost

Слика која је до јуче изгледала као привилегија неких западно европских градова: кафићи, клупе и паркови пуни људи који са својих лаптопова размењују вести са пријатељима са свих крајева света, постала је свакодневна новосадска слика. Бежични интернет је свакако и битна ставка у туристичкој понуди града, посебно када су у питању пословни и конгресни туризам, али и фестивалски садржаји, спортска такмичења и друге манифестације.

Бежични интернет под ведрим новосадским небом је резултат раније постављеног пројекта, односно оптичке комуналне инфраструктуре града. Ова инфраструктура део је телекомуникационог система града Новог Сада, чија је изградња, одржавање и сервисирање у надлежности ЈКП „Информатика“.

Телекомуникациони систем града и ЈКП „Информатика“ јединствени су по много чему, али оно што их свакако издваја је жеља да техничке и информатичке алате доведу у службу грађана, њиховог бољег и хуманијег живљења. Захваљујући овом напору Нови Сад је јединствен град у држави, једини који у овом тренутку располаже инфраструктуром која доприноси модерном функционисању читавог града.

Приступне тачке WiFi - бесплатан интернет :

 • Трг слободе
 • Змај Јовина улица
 • Дунавска улица
 • Детелинара – робна кућа
 • Поликлиника
 • Петроварадинска тврђава
 • Скејт парк
 • Спенс - базени
 • Спенс - кадица
 • Железничка станица
 • Парк код аутобуске станице
 • Новосадска плажа – Штранд
 • Кеј - Индекс
 • Кеј - Филозофски факултет
 • Кеј - фонтана
 • Кеј - кошаркашко игралиште
 • Кеј - код споменика

Voice Over Internet Protocol, VoIP

Развојем оптичке комуникационе инфраструктуре на нивоу града Новог Сада отвориле су се нове могућности за унапређењем различитих врста сервиса, који би својом имплементацијом довели до побољшања квалитета постојећих комуналних услуга, уштедела би се значајна средства, како Граду, тако и јавним предузећима и службама, а самим тим би се створили услови за имплементацију неких нових, напредних услуга. Једна од њих је свакако увођење система IP телефоније уместо постојећих традиционалних телефонских централа.

Прва фаза овог пројекта је подразумевала интеграцију свих пословних објеката ЈКП „Информатике“ унутар јединственог система VoIP телефоније. Ова фаза је успешно завршена, а пројекат ЈКП „Информатике“ је препознат и награђен од стране „Cisco“-a, водеће и најпознатије компаније каја се бави рачунарским мрежама, информационим технологијама и телекомуникацијама, као најуспешнији пројекат те врсте у јавном сектору у Србији.

Даљом фазном имплементацијом планира се, а као циљ намеће се, повезивање свих градских управа, јавних предузећа, месних заједница и институција од значаја за град у јединствен систем где би се међусобна комуникација одвијала без трошкова.

Пројектом VoIP-а се предвиђа увођење нових, напредних real-time и non-real-time сервиса, чија интеграција ће бити могућа реконструкцијом телефонског система. Идејним пројектом планира се скалабилан телекомуникациони систем базиран на IP технологији,  намењен да омогући гласовну и видео комуникацију, као и инстант поруке (instant messaging) преко постојеће корпоративне LAN, као и градске MAN IP мреже. Телекомуникациони систем ће се развијати фазно, а по завршетку последње  фазе систем мора да подржава процесуирање рада минимално 2500 корисника.

Поређење традиционалне и IP телефоније:

 • Драстично смањене трошкова у односу на традиционалне телефонске системе
 • Напредније методе комуникације
 • Редудантност система (задовољење услова доступности и поузданости)
 • Јединствени кориснички интерфејс на различитим уређајима
 • Presence функционалност
 • Real-time и Non-real-time комуникација

Повећање броја сервиса доступних преко исте инфраструктуре

Визија

Визија развоја оптичке телекомуникационе инфраструктуре усмерена је на развој тзв. FTTH (fiber to the home) или оптике до појединачног корисника. На тај начин би се корисницима понудили и до више пута економичнији, а квалитетнији сервиси као што су : интернет (пружање услуга интернет провајдера у складу са дозволом RATEL-а), телефони, IP телевизија и телефонија, виртулени десктоп рачунари. Истовремно, телекомуникациона оптичка инфраструктура је ресурс који може да омогући ефикасније и економичније функционисање града кроз сервисе као што су даљинска контрола саобраћаја, контрола семафора, даљинско очитавање водомера, очитавање и управљање мерним уређајима Топлане...

Ово ће Нови Сад довести у позицију првог града у региону са тако модерном и развијеном инфраструктуром, а Град би се наметнуо као лидер у имплементацији IP технологија.