Сервиси за грађане

Сервис грађана данас обједињује све функционалне и пројектне активности које за циљ имају унапређење квалитета живота у граду, кроз приближавање градских комуналних и административних служби грађанима, подређивањем информатичке инфраструктуре отвореној комуникацији свих заинтересованих страна неопходних за редовно функционисање града.