Референце

IBS (Informatika Billing System)

IBS (Informatika Billing System) је систем за наплату комунално-стамбених и осталих услуга и производа. У основи је намењен свим срединама у којима постоји потреба за масовном наплатом (регије, општине, градови, насеља ...).

ЈКП ИНФОРМАТИКА је, захваљујући стручном кадру, сопственим ресурсима урадила веома важан посао.

IBS (Informatika Billing System) је систем за наплату комунално-стамбених и осталих услуга и производа. У основи је намењен свим срединама у којима постоји потреба за масовном наплатом (регије, општине, градови, насеља ...). Основни сегменти IBS-а су:

 • прикупљање улазних података од пружалаца сервиса (потрошачи, очитања мерних уређаја, цене и начини обрачуна ...)
 • обрачуни и рекапитулација
 • нуђење нових услуга и производа
 • награђивање уредних платиша
 • штампање и слање рачуна
 • евиденција наплате и осталих књижења (кроз Књиговодство обједињене наплате – KONA)
 • опомињање и тужење нередовних платиша (такође преко система KONA)

Нови систем обрачуна и наплате стамбено комуналних услуга доноси бенефите крајњим корисницима, пружаоцима услуга, као и самом предузећу ЈКП Информатика.

Крајњи корисници захваљујући новом систему имају: детаљнији и прегледнији увид у ставке признанице-рачуна, увид у детаље сваке ставке путем Интернета, могућност добијања у једној коверти свих признаница истог корисника и увид у обрачун бодова.

Овај систем је уз једноставније одржавање, понудио и већи степен функционалности корисницима, а истовремено, с обзиром на висок степен флексибилности, отворио је и ЈКП Информатика пословну шансу да овај систем понуди као „know how“ и другим пословним субјектима.

Препознајући промене које доносе нове технологије, како у занатском резону тако и у технолошким могућностима, ЈКП Информатика је потврдила своју позицију ауторитета у примени информационих и комуникационих технологија, као и своју оријентацију према модерном функционисању Града и подизању квалитета живота Новосађана.

 

Прочитај више

Плава кућна рачунаљка

ПЛАВА КУЋНА РАЧУНАЉКА

 

ЈКП "Информатика" Нови Сад је  покренула акцију ''Плава кућна рачунаљка'' са жељом да афирмише управо позитиван став према комуналном систему као и  да  новосађане који благовремено измирују своје обавезе ослободи плаћања једног месечног рачуна. Поменута акција је од старта јасно дефинисала услове стицања златне куглице (плаћањем рачуна стамбено-комуналних услуга на време, у континуитету предходних шест месеци посматрано у тренутку обрачуна за текући месец) и стицања бодова (по критеријуму датума уплате рачуна, цифре која се уплаћује, статуса пензионер или субвенциониран корисник-максималан број бодова у једном месецу је 25).

Одлуком Скупштине Града Новог Сада, од октобра 2011-те, суграђанима који су редовно измиривали своје обавезе према градском комуналном систему, омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једног месечног рачуна за стамбено-комуналне услуге.

JКП "Информатика" Нови Сад је осмислила ову Акцију, уложила ресурсе и материјалне и стручне. Плава кућна рачунаљка је успешан пројекат предузећа јер је ниво наплате подигнут за више од 5% а са друге стране подстиче кориснике да редовно плаћају своје рачуне.

Прочитај више

ONLINE кроз Нови Сад

Будите повезани (Online) кроз Нови Сад

Заједнички пројекат Града Новог Сада и ЈКП „Информатике“Нови Сад, захваљујући ком су Новосађани добили прилику да бесплатно користе бежични интернет, реализује се тако што се на прометне и туристички значајне локације постављају приступне тачке (Access Point) бежичног преноса, које се даље повезују на постојећу оптичку телекомуникациону инфраструктуру града Новог Сада.

Отворена мрежа бежичног приступа представља логично надовезивање на мрежу електронских комуникација града Новог Сада, и потребу, како грађана Новог Сада тако и туриста, за приступом ка светском систему умрежених рачунарских мрежа, интернету.

ssid:                 GradNoviSad

username:    gost

password:     gost

Слика која је до јуче изгледала као привилегија неких западно европских градова: кафићи, клупе и паркови пуни људи који са својих лаптопова размењују вести са пријатељима са свих крајева света, постала је свакодневна новосадска слика. Бежични интернет је свакако и битна ставка у туристичкој понуди града, посебно када су у питању пословни и конгресни туризам, али и фестивалски садржаји, спортска такмичења и друге манифестације.

Бежични интернет под ведрим новосадским небом је резултат раније постављеног пројекта, односно оптичке комуналне инфраструктуре града. Ова инфраструктура део је телекомуникационог система града Новог Сада, чија је изградња, одржавање и сервисирање у надлежности ЈКП „Информатика“.

Телекомуникациони систем града и ЈКП „Информатика“ јединствени су по много чему, али оно што их свакако издваја је жеља да техничке и информатичке алате доведу у службу грађана, њиховог бољег и хуманијег живљења. Захваљујући овом напору Нови Сад је јединствен град у држави, једини који у овом тренутку располаже инфраструктуром која доприноси модерном функционисању читавог града.

Приступне тачке WiFi - бесплатан интернет :

 • Трг слободе
 • Змај Јовина улица
 • Дунавска улица
 • Детелинара – робна кућа
 • Поликлиника
 • Петроварадинска тврђава
 • Скејт парк
 • Спенс - базени
 • Спенс - кадица
 • Железничка станица
 • Парк код аутобуске станице
 • Новосадска плажа – Штранд
 • Кеј - Индекс
 • Кеј - Филозофски факултет
 • Кеј - фонтана
 • Кеј - кошаркашко игралиште

Кеј - код споменика

Прочитај више

Видео надзор

Професионални IP видео надзор, још једном је, овај пут у међународном окружењу, потврдила квалитет и јединственост новосадског видео надзора. На позив организатора, ЈКП Информатика и IP WАY компанија (дистрибутер IP опреме за ове просторе), презентовали су у Минхену пројекат видео надзора у Новом Саду.

Недавно одржана Конферeнција компаније AXIS, светски познатог произвођача камера и производа за професионални IP видео надзор, још једном је, овај пут у међународном окружењу, потврдила квалитет и јединственост новосадског видео надзора. На позив организатора, ЈКП Информатика и IP WАY компанија (дистрибутер IP опреме за ове просторе), презентовали су у Минхену пројекат видео надзора у Новом Саду.

Презентација Пројекта видео надзора, у стручним круговима добила је признање као Најбољи пројекат видео надзора реализован у 2009 /2010.

Увођење телекомуникационе инфраструктуре започето је 2001. године. ЈКП Информатика је пројекат изводила из властитих средстава. На иницијативу и уз финансијску подршку Града интензивирани су радови и пројекат “Нови Сад безбедан град“ је заживео крајем 2009. године. Идеја пројекта била је стварање хуманијег животног окружења и унапређивање квалитета живота грађана на бази савремене технолoгије којом ЈКП Информатика располаже. Пројектом је предвиђено успостављање видео надзора на кључним локацијама у граду, у складу са одредбама о неугрожавању приватности грађана, а у намери да Нови Сад постане безбедан град - грађани сигурнији на улици, у саобраћају, а најмлађи безбрижни у забавиштима, школама, двориштима и игралиштима.

На самом почетку, видео надзор је покривао свега 5 предшколских установа и школа. Данас је видео надзором, са 800 камера, покривен велики број раскрсница у граду и готово све школе и забавишта. У току је укључивање објеката Дома здравља и Хитне помоћи у систем. У плану је и проширивање система на све делове града и приградска насеља. За сада је извесно увођење видео надзора на подручје Руменке, а затим, како се буду испуњавали технички услови, и на друга приградска подручја.

Досадашања искуства су показала да видео надзор битно доприноси безбедности грађана, јер видео снимци представљају необорив доказ против починилаца, па се тако и превенирају евентуална будућа кривична дела.

Видео камере су умрежене, а мониторинг центри се налазе у просторијама Полицијске управе града и прате збивања на терену 24 часа дневно. Снимци забележени видео камерама до сада су више пута били кључни доказ у случају крађа, саобраћајних несрећа и насиља у школским двориштима. Подаци забележени видео камерaма су поверљиви, а њихова заштита је осигурана системом за управљање безбедношћу информација према стандарду ISO 27001.

Систем видео надзора обухвата савремене видео камере високе резолуције, мрежу оптичких каблова и пратећу опрему, а одржавање система укључује првенствено сервисирање видео камера и обнављање покиданих каблова. Захваљујући својим техничким ресурсима и људском капиталу ЈКП Информатика је у могућности да одраслима пружи безбедно место за живот, рад и дружење, најмлађима сигуран кутак за игру и учење, а свим грађанима безбедан град Нови Сад.

Прочитај више