Рачун за месец септембар 2016. године

Thursday, 13. October 2016. - 11:41

 

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец септембар 2016.године

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец септембар 2016.године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 158.575 рачуна за стамбене просторе и 11.681 рачуна за пословне просторе.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника је 992 ( 621 мин.број бодова).

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је од 09.2013. до 08.2016. и за пословне просторе је од 09.2013. до 08.2016.