Рачун за месец новембар 2016. године

Wednesday, 14. December 2016. - 08:24

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец новембар 2016. године

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец новембар 2016. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 158.921 рачуна за стамбене просторе и 11.651 рачуна за пословне просторе.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника је 563 ( 606 мин.број бодова).

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је од 11.2013. до 10.2016. и за пословне просторе је од 11.2013. до 10.2016.