Пословање предузећа

Програм пословања

Програм пословања ЈКП Информатика Нови Сад за 2015. годину

Одлука о изменама Програма пословања ЈКП Информатика Нови Сад за  2015. годину

Програм пословања ЈКП Информатика Нови Сад за 2016. годину

Одлука о изменама Програма пословања ЈКП Информатика Нови Сад за 2016. годину

Програм пословања ЈКП Информатика Нови Сад за 2017. годину

Извештај о реализацији програма пословања

Извештај о реализацији програма пословања ЈКП Информатика Нови Сад за 2015.годину

Реализација програма пословања I квартал 2015. година

Реализацији програма пословања II квартал 2015. година

Реализација програма пословања III квартал 2015. година

Реализација програма пословања IV квартал  2015. година

Извештај о рeализацији програма пословања за период од 01.01. до 31.03.2016. године

Извештај о реализацији програма пословања за период од 01.01. до 30.06.2016. године

Извештај о реализацији програма пословања за период 01.01. - 30.9.2016. године

Финансијски извештаји

Финансијски извештај за 2015. годину

Финансијски извештај за 2014. годину

Финансијски извештај за 2013. годину

Финансијски извештај за 2012. годину

Финансијски извештај за 2011. годину

Финансијски извештај за 2010. годину

Финансијски извештај за 2009. годину

Финансијски извештај за 2008. годину

Финансијски извештај за 2007. годину