Пословнице

Радно време:  

радним данима 8.00- 15.00  
субота  8.00-14.00
недеља - нерадни дан

Шалтер сала - радно време:
радним данима 7.00 - 19.30
субота 7.00 - 14.00
недеља - нерадни дан

 

Радно време:

радним данима 8.30 -16.00
субота и недеља - нерадни дани

Радно време:
радним данима 7.00 -19.30
субота 7.00- 14.00
недеља - нерадни дан

Шалтер сала - радно време:
радним данима 7.00 – 19.30
субота 7.00 -14.00
недеља - нерадни дан

Канцеларија за информације и рекламације - радно време:
радним данима 7.30 - 14.30
субота и недеља - нерадни дани

Служба за опште регистре - радно време:
радним данима 7.15 до 14.30
субота и недеља - нерадни дани