Za april 2013. – oslobođeni plaćanja računa | ЈКП Информатика

Za april 2013. – oslobođeni plaćanja računa

U ovom mesecu 548 domaćinstava na svom računu objedinjene naplate dobilo je za uplatu 0,00 dinara. Minimalan broj bodova je 757.
Akcija Plava kućna računalјka pokazuje da zaista račun i uštedi. Odlukom grada Novog Sada,sugarađanima koji su redovno izmirivali svoje obaveze prema gradskom komunalnom sistemu omogućeno je, od novembra 2009., oslobađanje plaćanja ukupne obaveze jednomesečnog računa.