Мисија и визија

Мисија

„На темељу постојећег знања, капиталних и хуманих ресурса задовољити потребе грађана, градских установа и других привредних субјеката за телекомуникационим, информатичким, информационим, стамбено-комуналним производима и услугама."

Визија

„Синергија информатичке и хумане компоненте живота, кроз подређивање савремене телекомуникационе и информатичке технологије грађанима, Граду и пословним субјектима и изградња позиције ауторитета на тржишту телекомуникација, информационих система, база података, књиговодствено-правних и комунално-стамбених услуга, са жељом да Нови Сад буде град будућности“