Руководство

1.
Директор

Ненад Барац

Радна биографија

2.
Помоћник директора за финансијско-рачуноводствене послове

Валерија Лакнер

3.
Помоћник директора за инвестиције, комерцијалне послове и маркетинг

Наташа Добрић

4.
Помоћник директора за правне и опште послове

Светлана Суџум

5.
Помоћник директора за опште регистре и обраду података

Бранислав Ђуричић

6.
Помоћник директора за информационо-комуникациону технологију

Душко Новаковић