Историјат

Град Нови Сад има заиста изузетно добру информатичку традицију. Мудрошћу тадашње градске управе већ крајем 60-тих формира се Градски-регионални рачунски центар. Улажу се значајна средства за опремање рачунског центра и обезбеђивање високостручне кадровске подршке.

Оно што је посебно важно, већ тада се уочава значај јединственог информационог система Града, а тада постављени концепт језгра базе података Информационог Система дефинисане као интегрисан скуп регистара и евиденција лица, простора и организација (што данас називамо Општи Информациони Систем) још увек показује исправност полазног приступа.

Почетком осамдесетих даје се нов замах развоју информационог система Града набавком нове савремене опреме, одговарајућег оперативног система и софтвера за руковање базом података. У то време већ постоји развијен систем Обједињене Наплате комунално-стамбених услуга, а обрада је спрегнута са регистрима и евиденцијама ОИС Града.

Тешкоће почетком деведесетих превазилазе се 1993. организованим обједињавањем служби обједињене наплате комунално-стамбених производа и услуга и служби које се старају о развоју ИС Града и пружају информатичку подршку органима управе Града. Формира се ЈП Информатика. Предузеће се финансира из ОН чиме се значајно растерећује буџет Града.На преласку у нови миленијум извршена је миграција на технологију персоналних компјутера.

Кроз све ово време трансформацију и развој доживљавали су и хардвер и софтвер. Данас можемо говорити о модерној опреми, најновијим системима за одржавање и управљање базом података, употреби интернета, најмодернијој архитектури Информационог Система и телекомуникацијама.
Искуство данашње Европе потврђује да само Информациони Систем под директним окриљем Града, омогућава рационално управљање Градом. Нови Сад је дефинисао тај однос и показао да увек иде корак испред.