Трајно лиценцирање система за синтезу говора ЈН 11/18 МВ