Редовно одржавање виртуелне инфраструктуре, ЈН 36/16 МВ