Рачун за месец новембар 2016. године | ЈКП Информатика

Рачун за месец новембар 2016. године

 

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец новембар  2016. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 158.921 рачуна за стамбене просторе и 11.651 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је од 11.2013. до 10.2016. и за пословне просторе је од 11.2013. до 10.2016. године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 563 ( 606 мин.број бодова).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рачуна.