Рачун за месец јануар 2017. године

 

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец јануар 2017. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 159.499 рачуна за стамбене просторе и 11.617 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је од 1.2014. до 12.2016. и за пословне просторе је од 1.2014. до 12.2016. године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 544 ( 614 мин.број бодова).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рачуна за стамбено-комуналне услуге.