СТР-Заједничка струја

Ознака услуге СТР
Назив услуге Заједничка струја
Опис и начин обрачуна

Од Електродистрибуције се на нивоу струјомера за заједничку струју (осветлење, лифт, подстаница,...) добија укупни месечни износ у динарима, који се дели на све Чланове домаћинства у свим становима стамбених улаза везаних за поједини струјомер.На један струјомер може бити везано више улаза и обрнуто, а тако добијена укупна специфична вредност множи се бројем чланова домаћинства за заједничку струју.

Корисник уплате Јавно Предузеће Електропривредa Србије Београд