ГРЕ-Грејање | ЈКП Информатика

ГРЕ-Грејање

Ознака услуге ГРЕ
Назив услуге Грејање
Опис и начин обрачуна

Ова накнада се плаћа за испоруку топлотне енергије за загревања станова и одржавање подстаница.
У кућама и становима које немају уграђене калориметре и разделнике, грејна површина стана/куће увећана за припадајући процентуални део загреваних заједничких просторија множи се износом који зависи од броја дана грејања у конкретном месецу и јединичне цене грејања по квадратном метру.
За кориснике у чијој је подстаници уграђен калориметар, а у грејна тела разделник, потпрошња се израчунава по посебном софтверу лиценцираном од стране произвођача а у рачун-признаницу се само директно преузима, без додатних прерачунавања.
Разлика између стварног износа и оног који је аконтативан у прелазном периоду (до почетка грејне сезоне) се рефундира у редовним месечним износима током грејне сезоне.

Корисник уплате ЈКП "Новосадска топлана",Нови Сад
Цена

За зграде код којих се грејање обрачунава по м2 цена грејања износи 97,75 дин/м2. Подразумеван број дана грејања је 30 па је цена грејања по дану 3,2582 дин/м2 (97,75 дин/м2 месечно). За кориснике у чијим је подстаницама уграђен калориметар и разделник цена је:

- за утрошену енергију             5,79 дин/kWh

- зa инстaлисaну снaгу           252,43 дин/kWh