Пасивна мрежна опрема за проширење система видео надзора, ЈН 52/17 ОП