Обнова Oracle лиценци ЈН 10/17 ОП

Рок за достављање понуда : 
06.04.2017.