Набавка лиценци за проактивну заштиту ИКТ система, ЈН 24/17 МВ