Инвестиционо одржавање сториџ система, ЈН 09/18 МВ